Avslutande kommentar angående Ulrika Olssons beslut att lämna föreningen

Avslutande kommentar angående Ulrika Olssons beslut att lämna föreningen

Med anledning av den beklagliga situation som uppstod i samtalen med Ulrika Olsson angående nästa säsong och hennes påföljande beslut att avbryta sitt engagemang i Skuru IK Handboll formulerar vi här en avslutande kommentar.

Det kan tyckas märkligt att Skuru valt att inte förlänga Ulrikas kontrakt för nästa säsong med tanke på hur mycket Ulrika har betytt för Skurus framgångar och att hon är en av SHE:s mest framgångsrika spelare innevarande säsong. Icke desto mindre är det en sportslig bedömning som bygger på vad tränare och damelitkommitté tror om utvecklingen framåt för laget som helhet. Även de som inte har ansvar för verksamheten får självklart tycka till om att Ulrika Olsson inte får förlängt kontrakt med Skuru nästa säsong. Men det är klubbens beslut och det är för medlemmarna i Skuru IK Handboll beslutsfattarna står till svars.

Vi är alla väldigt ledsna över att Ulrika har uppfattat det som att det skulle vara ålder, eventuell familjebildning eller andra irrelevanta skäl som skulle ligga bakom beslutet att inte förnya hennes kontrakt. Så är givetvis inte fallet. Det har inte förts sådana diskussioner i damelitkommittén eller i något annat sammanhang och det har inte fattats beslut något beslut på denna grund.

Som vi skrev i vårt första uttalande så har vi gjort allt som står i vår makt för att förstå vad som har skett. Ordförande i klubben har haft flera samtal med såväl Ulrika Olsson som den inblandade representanten från damelitkommittén. Den person som fört spelarsamtalet med Ulrika förnekar bestämt att han skulle angett de skäl Ulrika gör gällande för att inte förlänga hennes kontrakt till nästa säsong. Vad som faktiskt har sagts i samtalen vet bara de två personer som har haft samtalen. Det gör att vi måste konstatera att ord står mot ord. Det betyder inte att vi säger att Ulrika ljuger. Dock har vi att förhålla oss till vårt ansvar som arbetsgivare för båda personerna, oavsett om det gäller en ideellt arbetande person i ena fallet.  

I samtalen med Ulrika Olsson har jag som ordföranden förklarat för Ulrika Olsson varför damelitkommittén fattat beslut om att inte erbjuda förlängning nästa säsong, samt klubbens självklara hållning i de värdegrundsrelaterade frågor som hon lyft. Det finns med andra ord inte, och har aldrig funnits, något beslutsunderlag eller några diskussioner i styrelse och/eller damelitkommitté som rör hennes ålder eller möjlig familjebildning. Beslutet att inte förlänga Ulrika Olssons kontrakt gäller nästa säsong. Det vilar på en analys av vad ansvariga för verksamheten tror om utvecklingen framåt för laget som helhet, spelidé, kort- och långsiktiga sportsliga mål men också givna budgetramar. 

För Skuru, som är en elitklubb byggd på en bred ungdomsverksamhet,  är frågor som rör spelarnas möjlighet till längre aktiv karriär väldigt viktiga. Det är en av de viktigaste frågorna i det pågående arbetet med att professionalisera damidrotten. Det är också en fråga vi diskuterar med spelarföreningen och övriga elitklubbar i SHE. Men även om det är en jätteviktig fråga och det är bra att den får uppmärksamhet i media så hör den inte hemma i den här diskussionen. När det inte finns saklig grund för den kritik som riktas kan Skuru i sammahanget inte användas som exempel eller utgångspunkt för en sådan diskussion. 

Som arbetsgivare och arbetstagare i professionell verksamhet så finns det mycket som är likt ett vanligt yrke men även saker som skiljer sig åt. En av de stora skillnaderna är att du som handbollsspelare har ett tidsbestämt anställningsavtal med din klubb där du åtar dig att träna, spela match och representera klubben. För detta får du lön. När kontraktet är på väg att gå ut tar parterna en ny diskussion gällande eventuell förlängning och då har oftast båda också nya förutsättningar att ta hänsyn till.

Som arbetsgivare har Skuru samma ansvar som övriga arbetsgivare har då en arbetsplatskonflikt uppstår. Det är också så vi hanterat denna konflikt. Vi har tagit vårt ansvar genom att utreda händelsen, prata med de inblandade, söka en lösning och i förlängningen göra allt vi kan för att situationen inte ska uppstå igen. 

Sedan några år tillbaka har alla spelare i SHE kollektivavtal. Det är en viktig del av att proffesionalisera sporten och inte ett avtal som man med lätthet upphäver. Samtidigt inser alla vad motivation betyder för att kunna och vilja idrotta på elitnivå. Som ett avslut har vi därför, tillsammans med spelarföreningen, kommit överens med Ulrika Olsson om att hon är arbetsbefriad från 15 mars till 31 maj då hennes kontrakt löper ut.

Jonas Johansson
Ordförande Skuru IK Handboll

Ulrika Olssons beslut fick under mars fått stor uppmärksamhet i media. Länk till flera inslag finns i vår förra kommentar. Senare har bland annat DN och Aftonbladet skrivit uppföljande artiklar.