Med anledning av att Ulrika Olsson valt att säga upp sitt avtal

Med anledning av att Ulrika Olsson valt att säga upp sitt avtal

Ulrika Olsson riktar i ett inslag i TV4 skarp kritik mot Skuru. Det gäller de spelarsamtal som en representant för föreningens damelitkommitté fört med henne sedan slutet på november. Dessa samtal har alldeles uppenbart havererat och det på ett sätt som sedan inte gått att reparera. I grunden finns ett beslut om att inte föreslå en förlängning av Ulrika Olssons kontrakt till nästa säsong. Om hon själv var intresserad av en förlängning framkom aldrig i samtalen.

Vad som sagts i dessa samtal, vad som menats och vad som eventuellt missförståtts är det mitt ansvar att reda ut nu. Det arbetet pågår. Det försvåras naturligtvis av att det var samtal mellan två personer med olika uppfattning om vad som ägt rum.

Men låt mig vara väldigt tydligt. Det finns inte ett beslut fattat i damelitkommittén, i styrelsen, i något annat sammanhang eller av någon enskild med uppdrag för klubben, som är i närheten av att bygga på de grunder som Ulrika Olsson hävdar skulle vara skäl för att inte förlänga hennes kontrakt. Det är hennes analys och slutsatser och bygger på hur hon upplevt spelarsamtalen. 

Som ordförande måste mitt ord väga tyngst när det gäller vad Skuru IK Handboll står för, när det gäller att uttolka vår värdegrund och hur den ska omsättas i praktiken. Jag är helt trygg i var vi som klubb står i dessa värdegrundsfrågor. Det har jag också sagt till Ulrika i de möten vi haft under veckan som gått och i vad jag uppfattat som en bra dialog mellan oss. 

Så länge ni har mig som ordförande så gäller mitt ord före alla andras om, jag säger om, det är så att någon medlem skulle uttrycka sig i strid med vår värdegrund och frågan sedan kommer upp om vad som gäller och vad Skuru representerar. Oavsett vad som sagts eller inte sagts i dessa spelarsamtal kan det inte råda något tvivel om vad som är klubbens värderingar. Och dessa är alltså väldigt långt ifrån vad som hävdas om oss i inslaget i TV4. Jag ska be att få sätta min heder i pant på att det inte finns någon kultur eller jargong inom vår organisation som skulle odla de värderingar eller främja de uppfattningar som det ges uttryck för.

Trots våra samtal om detta i veckan har Ulrikas förtroende för klubben skadats på ett sätt som gör att hon säger att hon inte kan motivera sig att fullfölja sitt avtal gällande innevarande säsong. Det är fruktansvärt tråkigt. För henne, för hennes lagkamrater, för oss i klubben och för alla Skurusupportrar.  

Jag uppfattar det som att Ulrika är djupt besviken på klubben när det gäller hur damelitkommittén planerat för nästa säsong. Hon är förbannad på det beslut som fattats. Det har jag all respekt för. Men det måste vara klubbens beslut. Att sedan processen enligt henne inte fungerat som den ska har förstört förtroendet på ett sätt gjort att hon valt att lämna med omedelbar verkan. Det beklagar jag djupt och min förhoppning är att lyckas återvinna hennes förtroende för vår verksamhet i framtiden. 

Jonas Johansson
Ordförande Skuru IK Handboll
 

 

 

Bland annat RadiosportenAftonbladet och Svt har uppmärksammat inslaget i Tv4.