Styrelse

Styrelse Skuru IK Handboll 2020/21

Ordförande:


Jonas Johansson
072-208 22 71 |

Ledamöter (ansvar):


Paul Grengel (Ekonomi)
070-491 60 46 | 


Helene Ählberg (Ungdom- och utbildning)
070-689 02 02 |


Malin Carlbom (Arrangemang)
070-4411386 |


Helena Tredal (Herrelit)
070-763 90 77 |  


Helen Stjerna 
073-339 36 44 |


Gunnar Ölundh (Damelit)


Mathias Lind (Marknad)
070-729 37 22 |


Valberedning