Trygg idrottsmiljö

Trygg idrottsmiljö

Skuru IK Handbolls verksamhet ska vara en välkomnande och trygg miljö för alla och det är särskilt viktigt att våra barn och ungdomar kan känna och uppleva det. Skuru tar starkt avstånd från, och har nolltolerans mot, alla former av kränkande behandling gällande trakasserier, ofredanden, diskriminering, övergrepp, eller liknade brott och beteenden som strider mot vår värdegrund. 

Skuru arbetar förebyggande och som en del i det gör vi rutinmässigt en bakgrundkontroll av alla våra ledare i samband med rekrytering. Den omfattar bland annat att vi begär att alla våra ledare visar upp så kallat begränsat utdrag ur belastningsregistret. Vi har också ett Trygghetsråd dit spelare, ledare eller föräldrar kan vända sig om man vill ha kontakt med klubben med anledning av arbetet med att skapa och upprätthålla en trygg idrottsmiljö i vår förening. Trygghetsrådet består idag av styrelseledamöterna Helene Ählberg och Malin Carlbom.

Vill du läsa mer om arbetet med att skapa trygga idrottsmiljöer finns ytterligare information på Trygga Miljöer som är Svenska Handbollförbundets arbetsråd när det gäller dessa frågor. Även Riksidrottsförbundet och Stockholms Handbollförbund har mer information om arbetet med Trygg Idrott. Hos BRIS kan du ta del av deras Barnens spelregler i idrott.

Ladda ner och läs: Rutin för kontroll av ledare.