Information med anledning av coronaviruset

Information med anledning av coronaviruset

Uppdaterad information den 15 januari. På denna sida uppdaterar Skuru IK Handboll löpande relevant information angående coronaviruset och hur det påverkar vår verksamhet. Skuru IK Handboll följer Folkhälsomyndighetens,  Riksidrottsförbundets och Svenska Handbollförbundets riktlinjer gällande träning och tävling. Vi följer utvecklingen och nya beslut kan fattas med kort varsel. 

Senaste nytt i sammanfattning:

 • Kollektiv träning utomhus är tillåten från och med lördagen den 16 januari.

 • Enligt vad som är känt nu finns förutsättningar för att starta vår träningsverksamhet inomhus från och med den 25 januari. Det är dock beroende av såväl hur pandemin utvecklas som beslut av staten och Nacka kommun.

 • Svenska Handbollförbundet har meddelat att seriespel för division 1 och nedåt återupptas tidigast 1 mars samt att steg 3 i Gjensidige USM ställs in.


Från och med den 14 december gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. Den 19 december beslutade 
regeringen att ytterligare restriktioner ska gälla under en begränsad period. Dessa restriktioner innefattar bland annat att: ”All verksamhet som drivs av staten, regioner och kommuner och ’inte är nödvändig’ bör omedelbart stängas ned fram till den 24 januari. Det kan handla om badhus, museer och idrottshallar.” 

Mot denna bakgrund har Nacka kommun stängt samtliga sina idrottshallar och till och med den 24 januari bedriver Skuru IK Handboll ingen verksamhet inomhus alls – med undantag för elitverksamheten, det vill säga våra två lag i SHE respektive damallsvenskan.

Mer information om detta finns hos Folkhälsomyndigheten (FHM) och om hur det påverkar idrottsrörelsen generellt informerar Riksidrottsförbundet. Utifrån dessa beslut och råd har Svenska Handbollförbundet (SHF) uppdaterat sina riktlinjer för hur verksamheten inom svensk handboll kan bedrivas efter den 24 januari. Vad som gäller dessförinnan står att läsa härVidare har Länsstyrelsen i Stockholms län beslutat att allmänna sammankomster och offentliga tillställningar i länet inte får samla fler än 8 deltagare. Maxgränsen på 8 personer gäller dock inte träning i sportanläggningar som istället styrs av pandemilagen och som exempelvis säger en person per tio kvadratmeter samt FHM:s Föreskrifter och allmänna råd.

När det gäller kollektiv träning utomhus så är det tillåtet att organisera sådan från och med lördagen den 16 januari enligt beslut av Region Stockholms smittskyddsläkare. En förutsättning är att träningen följer gällande restriktioner – det vill säga att deltagarna kan hålla avstånd till varandra, att det går att undvika trängsel under och i samband med träningen och att deltagare reser till och från träning på ett så smittsäkert sätt som möjligt.

Vad händer efter 24 januari?

Från den 24 januari så kommer inte Smittskydd Stockholm som det ser ut idag att ha några särskilda lokala restriktioner för länet. Det regeringen och Folkhälsomyndigheten beslutar/rekommenderar att gälla från 25 januari och framåt är det som även kommer att gälla i Stockholm. Som det ser ut nu kommer då de bestämmelser att gälla som finns beskrivna i den tillfälliga covid-19 lagstiftningen (pandemilagen) gällande idrottsverksamhet och Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd.”

Givet att regeringen eller Region Stockholm inte beslutar om att förlänga de restriktioner som gäller idag, att Nacka kommun beslutar att öppna sina idrottshallar och idrottsförbunden står fast vid tidigare kommunicerade riktlinjer efter den 24 januari kommer, enligt vad som idag är känt, möjligheten till träning och tävling att se ut som följer:

Utövare födda 2005 och senare kan fortsätta träna och ”spela enstaka matcher inom ramen för ordinarie serieplanering”. En plan för vårens tävlingsverksamhet i regionala serier finns på Stockholms Handbollförbund och när det gäller Gjensidige USM har Svenska Handbollförbundet publicerat möjliga scenarier för vårens olika steg och har meddelat att seriespel för division 1 och nedåt återupptas tidigast 1 mars samt att steg 3 i Gjensidige USM ställs in.

Riksidrottsförbundet och FHM har publicerat en artikel för att förtydliga vad rekommendationerna innebär för föreningar och förbund. För samtliga lag födda 2005 och senare i Skuru IK Handboll gäller träning enligt tidigare säsongsplanering och enligt de riktlinjer som gäller för att minska risken för smittspridning. Skuru IK Handboll arrangerar eller deltar tillsvidare inte i träningsmatcher mot andra klubblag eller andra tävlingsmamatcher (exempelvis cuper).

För utövare födda 2004 och tidigare gäller särskilda restriktioner. Det gäller bland annat begränsningar i träningsgruppernas storlek och att matchspel inte tillåts. Däremot är exempelvis kollektiv träning inomhus möjligt under vissa omständigheter. I Skurus verksamhet gäller detta på ungdomssidan lagen F16, P16 och HJ samt på seniorsidan Herrar A, Herrar B och Herrar Trim. Arbete pågår tillsammans med respektive lagledning för att besluta om hur de särskilda restriktionerna ska tolkas och tillämpas i Skuru IK Handbolls verksamhet och för respektive lag (inklusive de lag som innehåller blandade åldrar). 

Utövare på senior elitnivå, däribland ligorna SHE och damallsvenskan är undantagna från restriktionerna. Skuru dam och Nacka HK dam tränar enligt säsongsplanering och enligt de riktlinjer som gäller för att minska risken för smittspridning. De spelar match som vanligt och med de rutiner som gäller med anledning av pandemin. Bland annat tillåts inte någon publik vid matcherna och samtliga spelare ska också testas för pågående Covid19-infektion före match.

Skuru IK Handboll gör bedömningen att möjligheten till inomhusträning styrs av att man följer de generella råden för att minska risken för smittspridning samt Skuru IK Handbolls egna riktlinjer gällande våra handbollsträningar. Observera också att vid inomhusträning begränsa antalet personer i hallen till deltagarna. 

Riktlinjer för Skuru IK… 

…innan träning

 • I enlighet med FHM:s råd så gäller att ”om du har kvarvarande lindriga symtom som lätt hosta och snuva eller lukt- och smakbortfall men i övrigt känner dig helt frisk, kan du återgå till arbete, skola, förskola och annan aktivitet om det gått minst sju dygn sedan insjuknandet”. Har man sjukdom hemma med klara coronasymptom så stannar även friska aktiva hemma från träning. Ledare har möjlighet att ringa efter förälder om spelare visar symptom. Ledare har även möjlighet att ställa in träning med kort varsel vid sjukdom och ingen vikare finns.
 • Se till att det finns möjlighet till handtvätt eller handsprit och uppmana till god handhygien.
 • Tvätta och sprita händer före och efter träning.
 • Ombyte hemma. Undvik att duscha och byta om i hallen. Se till att vattenflaskan fylls hemma.
 • Inga föräldrar eller syskon får komma in i hallarna (med undantag för inskolning och eventuellt om det behövs för något barn i de yngsta lagen). 
 • All lämning och hämtning sker utanför hallen! Det finns en begränsning på max 50 personer i hallarna, det är därför viktigt att alla håller tiderna, och inte kommer tidigt eller dröjer sig kvar i lokalerna efter träningen.
 • Minska risken för trängsel före och efter träningspass. Till exempel kan det lag som är först se till att alla i laget lägger sina väskor etc. vid den ena ingången. En ledare i ankommande lag kollar var laget som är före har sina väskor, och ser till att anländande lag går in i den andra ingången. Det lag som ska in kan gå in i ett omklädningsrum fem minuter innan och förbereda sig inför träningen etc. och kan sedan komma in i hallen strax innan sin tid. Stäm av med tränaren som har skött träningen innan att det är ok att gå in.
 • Laget som tränat ser till att vara klar med sin träning i god tid innan sin sluttid, så att de inte är kvar när nästa lag kommer in. Gå in i ett omklädningsrum eller liknande eftersom ni ändå ska tvätta händerna efter träningen.
 • Hallen ska vara utrymd innan nytt lag kan gå in på plan. För yngre lag så hämtar ledarna spelarna utanför hallen och tar in barnen.

…på träning

 • Desinficera händerna vid ankomst till hallen, vid eventuella mellanmål samt innan du lämnar hallen.
 • Dela inte mellanmål eller vattenflaskor med varandra.
 • I möjligaste mån ska spelarna ha egna bollar och egna västar som kan tvättas mellan träningarna.
 • Försök att undvika köer och att barnen inte hänger på varandra under till exempel samlingar.

…efter träning

 • Lämna hallen direkt när träningen är slut. Ledarna följer spelarna ut genom anvisad dörr så att nästa grupp kan gå in utan att grupperna möts.
 • Föräldrar som hämtar spelare gör det utanför hallen.
 • Tvätta händerna ordentligt när du kommer hem.

Om någon spelare eller förälder inte följer anvisningarna har ledarna rätt att avvisa spelare och/eller föräldrarna från träningen.

Kom ihåg!

Med gott omdöme hjälps vi åt att följa riktlinjerna och anpassa oss i varje situation för att på bästa sätt leva upp till syftet att minska risken för smittspridning. Det ställer krav på dialog mellan ledare och spelare och mellan lagen. Hallarna ser olika ut och förutsättningarna är olika. Har du idéer eller gör iakttagelser så att vi kan vässa vårt arbete ytterligare så återkoppla gärna till kansliet. 

Tävlingsverksamheten

Till och med den 24 januari är det endast tillåtet med spel i de två högsta nationella serierna på dam- respektive herrsidan. All övrig tävlingsverksamhet är inställd till dess eller tills annat meddelas. Information om vad detta innebär för övriga seniorserier och för barn- och ungdomsserierna finns på Stockholms Handbollförbunds webbplats. Svenska Handbollförbundet har meddelat att seriespel för division 1 och nedåt återupptas tidigast 1 mars samt att steg 3 i Gjensidige USM ställs in.

Utifrån Svenska Handbollförbundets riktlinjer har Skuru skapat praktiska rutiner och råd för hur du som ledare, förälder och arrangör ska hantera matcher, gästande lag etc. Vår förhoppning är att dessa dokument ska fungera som stöd för er i planering och genomförandet av era matcher när tävlingsverksamheten åter är tillåten. Du laddar ner dem här nedan:

Information om hur andra handbollsföreningar i Stockholm jobbar med sina arrangemang finns hos Stockholms Handbollförbund

Var uppmärksam på ny information

Svenska Handbollsförbundet och Stockholms Handbollförbund fattar löpande beslut utifrån Folkhälsomyndighetens och Riksidrottsförbundets ställningstaganden som påverkar Skuru IK Handbolls verksamhet på såväl elit- som ungdomssidan. Var observant på snabba förändringar och ny information. Har du frågor riktade till Skuru IK Handboll med anledning av coronaviruset så kan du vända dig till kansliet eller ordförande Jonas Johansson.

Den som vill ställa frågor om egna eller barns sjukvårdssymptom kan ringa 1177 och den som mer allmänt har frågor om smittskydd och annan fakta kring coronaviruset kan ringa det nationella informationsnumret 113 13.