Information med anledning av coronaviruset

Information med anledning av coronaviruset

Uppdaterad information den 26 november. På denna sida uppdaterar Skuru IK Handboll löpande relevant information angående coronaviruset och hur det påverkar vår verksamhet. Skuru IK Handboll följer Folkhälsomyndighetens,  Riksidrottsförbundets och Svenska Handbollförbundets riktlinjer gällande träning och tävling. Vi följer utvecklingen och nya beslut kan fattas med kort varsel. 

Den 29 oktober beslutade Folkhälsomyndigheten (FHM) om skärpta restriktioner i bland annat Stockholms län och de har senare förlängts och gäller nu till och med den 13 december. Så här skriver Riksidrottsförbundet på sin webbplats: ”För idrotten i dessa regioner gäller att avstå från att delta på idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och ungdomar födda 2005 eller senare och inte professionella idrottare som har idrotten som yrke eller huvudsaklig sysselsättning. 

Vidare har Länsstyrelsen i Stockholms län beslutat att allmänna sammankomster och offentliga tillställningar i länet inte får samla fler än 8 deltagare. Maxgränsen på 8 personer gäller dock inte träning. Den 17 november beslutade Svenska Handbollförbundet (SHF) att ställa in allt seriespel till och med den 22 december med undantag för de två högsta nationella seniorserierna på dam- respektive herrsidan. Vidare har förbundet också beslutat om förbud mot publik vid matcher i dessa serier samt att matcherna i damallsvenskan, där Nacka HK spelar, skjuter upp matcherna i perioden 18-30 november, för att ”nya rutiner ska kunna etableras på ett ordnat sätt”. Utifrån SHF:s beslut har även Stockholms Handbollförbund fattat beslut om verksamheten i Stockholmsdistriktet. 

Med anledning av detta har Skuru IK Handboll fattat följande beslut. Besluten gäller tillsvidare och tills annat meddelas:

 • All träning för lagen Herrar A, Herrar B (inkl. HJ) och Herrar Trim är inställd med omedelbar verkan. Detta gäller även gemensamma träningar på gym. Lagledningen för respektive lag ansvarar för att vid behov upprätta och följa upp individuella träningsprogram för spelarna i dessa lag. Beslutet gäller tills annat meddelas.
 • De skärpta restriktionerna omfattar inte elitlagen Damer A eller Nacka HK dam. De nationella serierna SHE och Damallsvenskan spelas vidare. Dock är ingen publik tillåten. Damer A tränar enligt säsongsplanering och enligt de riktlinjer som gäller för att minska risken för smittspridning. 
 • För övriga lag gäller träning enligt tidigare säsongsplanering och enligt de riktlinjer som gäller för att minska risken för smittspridning. 
 • Angående A-ungdom, det vill säga lagen P16 och F16, som innehåller blandade åldrar (spelare födda 2005 och 2004) gäller att spelare födda 2004 inte deltar i den kollektiva inomhusträningen. Lagledningen för respektive lag ansvarar för att organisera individuell fysträning för spelarna födda 2004 i dessa lag. Om Svenska Handbollförbundet framöver väljer en annan tolkning av riktlinjerna tar Skuru ställning på nytt.
 • Lag i Skuru IK Handboll arrangerar eller deltar inte i träningsmatcher eller andra tävlingsmamatcher (exempelvis cuper) under perioden fram till och med den 22 december eller tills annat meddelas.  

Skuru IK Handboll avvaktar ytterligare riktlinjer från Svenska Handbollförbundet och återkommer med mer information då sådan finns.

Skuru IK Handboll gör bedömningen att möjligheten till inomhusträning styrs av att man följer de generella råden för att minska risken för smittspridning samt Skuru IK Handbolls egna riktlinjer gällande våra handbollsträningar. Observera också att vid inomhusträning begränsa antalet personer i hallen till deltagarna. 

Riktlinjer för Skuru IK… 

…innan träning

 • I enlighet med FHM:s råd så gäller att ”om du har kvarvarande lindriga symtom som lätt hosta och snuva eller lukt- och smakbortfall men i övrigt känner dig helt frisk, kan du återgå till arbete, skola, förskola och annan aktivitet om det gått minst sju dygn sedan insjuknandet”. Har man sjukdom hemma med klara coronasymptom så stannar även friska aktiva hemma från träning. Ledare har möjlighet att ringa efter förälder om spelare visar symptom. Ledare har även möjlighet att ställa in träning med kort varsel vid sjukdom och ingen vikare finns.
 • Se till att det finns möjlighet till handtvätt eller handsprit och uppmana till god handhygien.
 • Tvätta och sprita händer före och efter träning.
 • Ombyte hemma. Undvik att duscha och byta om i hallen. Se till att vattenflaskan fylls hemma.
 • Inga föräldrar eller syskon får komma in i hallarna (med undantag för inskolning och eventuellt om det behövs för något barn i de yngsta lagen). 
 • All lämning och hämtning sker utanför hallen! Det finns en begränsning på max 50 personer i hallarna, det är därför viktigt att alla håller tiderna, och inte kommer tidigt eller dröjer sig kvar i lokalerna efter träningen.
 • Minska risken för trängsel före och efter träningspass. Till exempel kan det lag som är först se till att alla i laget lägger sina väskor etc. vid den ena ingången. En ledare i ankommande lag kollar var laget som är före har sina väskor, och ser till att anländande lag går in i den andra ingången. Det lag som ska in kan gå in i ett omklädningsrum fem minuter innan och förbereda sig inför träningen etc. och kan sedan komma in i hallen strax innan sin tid. Stäm av med tränaren som har skött träningen innan att det är ok att gå in.
 • Laget som tränat ser till att vara klar med sin träning i god tid innan sin sluttid, så att de inte är kvar när nästa lag kommer in. Gå in i ett omklädningsrum eller liknande eftersom ni ändå ska tvätta händerna efter träningen.
 • Hallen ska vara utrymd innan nytt lag kan gå in på plan. För yngre lag så hämtar ledarna spelarna utanför hallen och tar in barnen.

…på träning

 • Desinficera händerna vid ankomst till hallen, vid eventuella mellanmål samt innan du lämnar hallen.
 • Dela inte mellanmål eller vattenflaskor med varandra.
 • I möjligaste mån ska spelarna ha egna bollar och egna västar som kan tvättas mellan träningarna.
 • Försök att undvika köer och att barnen inte hänger på varandra under till exempel samlingar.

…efter träning

 • Lämna hallen direkt när träningen är slut. Ledarna följer spelarna ut genom anvisad dörr så att nästa grupp kan gå in utan att grupperna möts.
 • Föräldrar som hämtar spelare gör det utanför hallen.
 • Tvätta händerna ordentligt när du kommer hem.

Om någon spelare eller förälder inte följer anvisningarna har ledarna rätt att avvisa spelare och/eller föräldrarna från träningen.

Kom ihåg!

Med gott omdöme hjälps vi åt att följa riktlinjerna och anpassa oss i varje situation för att på bästa sätt leva upp till syftet att minska risken för smittspridning. Det ställer krav på dialog mellan ledare och spelare och mellan lagen. Hallarna ser olika ut och förutsättningarna är olika. Har du idéer eller gör iakttagelser så att vi kan vässa vårt arbete ytterligare så återkoppla gärna till kansliet. 

Tävlingsverksamheten

Till och med den 22 december är det endast tillåtet med spel i de två högsta nationella serierna på dam- respektive herrsidan. All övrig tävlingsverksamhet är inställd till dess eller tills annat meddelas. Information om vad detta innebär för övriga seniorserier och för barn- och ungdomsserierna finns på Stockholms Handbollförbunds webbplats.

Utifrån Svenska Handbollförbundets riktlinjer har Skuru skapat praktiska rutiner och råd för hur du som ledare, förälder och arrangör ska hantera matcher, gästande lag etc. Vår förhoppning är att dessa dokument ska fungera som stöd för er i planering och genomförandet av era matcher när tävlingsverksamheten åter är tillåten. Du laddar ner dem här nedan:

Information om hur andra handbollsföreningar i Stockholm jobbar med sina arrangemang finns hos Stockholms Handbollförbund

Var uppmärksam på ny information

Svenska Handbollsförbundet och Stockholms Handbollförbund fattar löpande beslut utifrån Folkhälsomyndighetens och Riksidrottsförbundets ställningstaganden som påverkar Skuru IK Handbolls verksamhet på såväl elit- som ungdomssidan. Var observant på snabba förändringar och ny information. Har du frågor riktade till Skuru IK Handboll med anledning av coronaviruset så kan du vända dig till kansliet eller ordförande Jonas Johansson.

Den som vill ställa frågor om egna eller barns sjukvårdssymptom kan ringa 1177 och den som mer allmänt har frågor om smittskydd och annan fakta kring coronaviruset kan ringa det nationella informationsnumret 113 13.