Information med anledning av coronaviruset

Information med anledning av coronaviruset

Uppdaterad information den 7 juni. På denna sida uppdaterar Skuru IK Handboll löpande relevant information angående coronaviruset och hur det påverkar vår verksamhet. Skuru IK Handboll följer Folkhälsomyndighetens,  Riksidrottsförbundets och Svenska Handbollförbundets riktlinjer gällande träning och tävling. Vi följer utvecklingen och nya beslut kan fattas med kort varsel. 

Folkhälsomyndigheten har beslutat om ändringar i de nationella allmänna råden från den 28 april 2021. För att personer födda 2001 eller tidigare ska kunna träna idrott bör de:

 • hålla avstånd till varandras
 • inte dela utrustning med varandra,
 • när det är möjligt genomföra aktiviteten utomhus,
 • undvika gemensamma omklädningsrum,
 • resa till och från aktiviteten individuellt, och
 • utföra aktiviteten i mindre grupper.

Råden ovan gäller inte personer som ägnar sig åt yrkesmässig idrott eller barn födda 2002 och senare. Folkhälsomyndigheten har gett klartecken för läger och mindre cuper för barn och unga från den 1 juni. Folkhälsomyndigheten meddelar även att enstaka matcher och tävlingar kommer att kunna genomföras för alla åldersgrupper från den 1 juni. Läs mer på Svenska Handbollförbundet angående vad som gäller matcher och läger i nuläget. Även hos Folkhälsomyndigheten och RF finns information gällande detta. I Svenska Handbollförbundets dokument Nationella rekommendationer och bestämmelser för match, tävling och turnering med anledning av coronaviruset finns information om hur verksamheten kan bedrivas.

Nacka kommun har satt upp affischer i hallarna som anger hur många som får vistas samtidigt i varje lokal  i enlighet med pandemilagen och som förening är vi skyldiga att bedriva smittsäker träning. Vidare har Länsstyrelsen i Stockholms län beslutat att allmänna sammankomster och offentliga tillställningar i länet inte får samla fler än 8 deltagare. Det påverkar våra publikarrangemang men inte vår träningsverksamhet. 

Skuru IK Handboll gör bedömningen att möjligheten till inomhusträning styrs av att man följer Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd för att minska risken för smittspridning samt Skuru IK Handbolls egna riktlinjer gällande våra handbollsträningar – liksom de begränsningar i antal deltagare som gäller för varje lokal i enlighet med pandemilagen. 

Riktlinjer för Skuru IK… 

…innan träning

 • När det gäller hur vi i lagen hanterar eventuell risk för smittspridning hos aktiva och tränare i samband med träning så hänvisar vi till FHM:s råd. Generellt gäller att vi i Skuru IK Handboll är restriktiva och vi arbetar aktivt på alla sätt för att minimera risken för att bidra till smittspridning både hos individer, lag och i samhället. Vi tillämpar försiktighetsprincipen och chansar inte. Ledare har möjlighet att ringa efter förälder om spelare visar symptom. 
 • Se till att det finns möjlighet till handtvätt eller handsprit och uppmana till god handhygien.
 • Tvätta och sprita händer före och efter träning.
 • Ombyte hemma. Undvik att duscha och byta om i hallen. Se till att vattenflaskan fylls hemma.
 • Inga föräldrar eller syskon får komma in i hallarna (med undantag för inskolning och eventuellt om det behövs för något barn i de yngsta lagen). 
 • All lämning och hämtning sker utanför hallen! Det finns en begränsning på hur många som får vistas i hallarna och i angränsade utrymmen som exempelvis entrér, det är därför viktigt att alla håller tiderna, och inte kommer tidigt eller dröjer sig kvar i lokalerna efter träningen.
 • Minska risken för trängsel före och efter träningspass. Till exempel kan det lag som är först se till att alla i laget lägger sina väskor etc. vid den ena ingången. En ledare i ankommande lag kollar var laget som är före har sina väskor, och ser till att anländande lag går in i den andra ingången. Det lag som ska in kan gå in i ett omklädningsrum fem minuter innan och förbereda sig inför träningen etc. och kan sedan komma in i hallen strax innan sin tid. Stäm av med tränaren som har skött träningen innan att det är ok att gå in.
 • Laget som tränat ser till att vara klar med sin träning i god tid innan sin sluttid, så att de inte är kvar när nästa lag kommer in. Gå in i ett omklädningsrum eller liknande eftersom ni ändå ska tvätta händerna efter träningen.
 • Hallen ska vara utrymd innan nytt lag kan gå in på plan. För yngre lag så hämtar ledarna spelarna utanför hallen och tar in barnen.

…på träning

 • Desinficera händerna vid ankomst till hallen, vid eventuella mellanmål samt innan du lämnar hallen.
 • Dela inte mellanmål eller vattenflaskor med varandra.
 • I möjligaste mån ska spelarna ha egna bollar och egna västar som kan tvättas mellan träningarna.
 • Försök att undvika köer och att barnen inte hänger på varandra under till exempel samlingar.

…efter träning

 • Lämna hallen direkt när träningen är slut. Ledarna följer spelarna ut genom anvisad dörr så att nästa grupp kan gå in utan att grupperna möts. Observera de regler som gäller för in och utpassering i hallarna.
 • Föräldrar som hämtar spelare gör det utanför hallen.
 • Tvätta händerna ordentligt när du kommer hem.

Om någon spelare eller förälder inte följer anvisningarna har ledarna rätt att avvisa spelare och/eller föräldrarna från träningen.

Kom ihåg!

Med gott omdöme hjälps vi åt att följa riktlinjerna och anpassa oss i varje situation för att på bästa sätt leva upp till syftet att minska risken för smittspridning. Det ställer krav på dialog mellan ledare och spelare och mellan lagen. Hallarna ser olika ut och förutsättningarna är olika. Har du idéer eller gör iakttagelser så att vi kan vässa vårt arbete ytterligare så återkoppla gärna till kansliet. 

Utifrån Svenska Handbollförbundets riktlinjer har Skuru skapat praktiska rutiner och råd för hur du som ledare, förälder och arrangör ska hantera matcher, gästande lag etc. Vår förhoppning är att dessa dokument ska fungera som stöd för er i planering och genomförandet av era matcher. Du laddar ner dem här nedan:

Information om hur andra handbollsföreningar i Stockholm jobbar med sina arrangemang finns hos Stockholms Handbollförbund

Var uppmärksam på ny information

Svenska Handbollsförbundet och Stockholms Handbollförbund fattar löpande beslut utifrån Folkhälsomyndighetens och Riksidrottsförbundets ställningstaganden som påverkar Skuru IK Handbolls verksamhet på såväl elit- som ungdomssidan. Var observant på snabba förändringar och ny information. Har du frågor riktade till Skuru IK Handboll med anledning av coronaviruset så kan du vända dig till kansliet eller ordförande Jonas Johansson.

Den som vill ställa frågor om egna eller barns sjukvårdssymptom kan ringa 1177 och den som mer allmänt har frågor om smittskydd och annan fakta kring coronaviruset kan ringa det nationella informationsnumret 113 13.