Aron Spejare och Helene Ählberg

Skuru Handbolls styrelse tog under år 2023 beslut om att etablera planeringsverktyget XPS/Sideline inom barn- och ungdomsverksamheten. Det innebär att samtliga tränare har fått en licens för användning av verktyget. Nu tar vi steget att implementera verktyget ännu mer i verksamheten genom att ta fram övningar och videos som tränarna ska kunna använda för att planera sina träningar.

XPS/Sideline är en plattform som hjälper tränare att planera, analysera och kommunicera med sina idrottare. Styrelsens ambition och vision för detta verktyg är att det ska hjälpa oss att kvalitetssäkra vår handbollsutbildning inom Skuru Handboll. Vi vill med hjälp av verktyget också omsätta våra grönvita policys i praktisk handling ute på handbollsplan.

Projektledare för införandet är Aron Spejare som samarbetar med Skurus ungdoms- och utbildningsansvariga Helene Ählberg.

Övningsbank för olika åldrar

– På elitsidan så finns det möjligheter att tydligt kommunicera med individuella spelare och de kan själva registrera sina individuella insatser. Denna modul används aktivt redan idag i Skuru. Denna modul kommer vi dock inte att använda för våra ungdomslag, där är det enbart tränare som kommer att ha tillgång till verktyget, berättar Helene. Anledningen är att där är det en breddverksamhet och vi vill inte sätta press på den individuella prestationen.

– Planen är att skapa en övningsbank för olika åldrar med filmade videosekvenser som kan fungera för alla tränare och ledare. I dagsläget finns det inte en videobank som Sideline tillhandahåller utan det måste vi skapa själva. Arbetet påbörjas på en gång och vi hoppas komma i gång med filmning redan nu under våren, fortsätter Helene.

Projektledaren Aron Spejare menar att XPS/Sideline kommer att tillföra mycket till Skuru.

-Skuru är en förening med både stark historia och identitet. Genom implementering av detta arbetsverktyg kommer föreningen att kunna arbeta systematiskt i alla led som går i linje med klubbens vision om att vara Sveriges bästa och roligaste handbollsutbildning, säger Aron.

– Vi ser fram emot att kunna stötta våra tränare och ledare med hjälp av dessa praktiska videos och övningar. Vi har många föräldratränare och vi hoppas att de kommer att känna att detta verktyg hjälper dem avslutar Helene Ählberg.

Foto: Joakim Lindgren