Vår idé, värdegrund och vision

Vår idé, värdegrund och vision

Skuru IK Handboll är en elitklubb byggd på en bred ungdomsverksamhet dit alla är välkomna! Nyckelorden är glädje och engagemang. Det övergripande målet är att utveckla individer och förbereda dem för framtida elitspel på seniornivå – elitserie och landslag. Det innebär att vi prioriterar den individuella teknikträningen genom alla ungdomsår, inte enskilda lags resultat.

När det gäller matchning och coachning under ungdomsåren är huvudmålet med verksamheten att behålla en bred trupp och verka för att ge alla en likvärdig möjlighet till utveckling. Alla spelare tränas i alla moment och matchas i olika positioner. Först när de utvecklingsmässiga skillnaderna jämnar ut sig, går det att se vilka som är på väg mot elitspelarstatus.

Under de tidiga ungdomsåren ska glädjen, engagemanget och vanan att träna befästas.

Utvecklingsplanen, Den grönvita individen  är ett stöd för både ledare och spelare i den process som ska leda mot ovannämnda mål. Syftet med planen är att skapa en stabil och långsiktig utbildningsplattform för Skurus ungdomshandboll.

Utbildningen är nivåanpassad efter åldrar, från 7 års ålder till 16 åringar, men vi vill att du som ledare låter spelarna utvecklas på den nivå som passar dem bäst. Det kan exempelvis innebära att du låter några spelare kontinuerligt träna i en annan åldersgrupp. För varje åldersgrupp finns beskrivet vad de bör kunna. Gå igenom dessa kunskapsmål tillsammans med dina spelare före säsongen, gör en individuell plan tillsammans med varje spelare, följ upp och utvärdera.

Skapa en miljö där spelarna, i allt högre utsträckning, själva tar ansvar för sin individuella utveckling. Det är mycket viktigt att du kommer igång med fysträningen så tidigt som möjligt. I unga år handlar det främst om att bygga en vana att fysträna kontinuerligt, senare handlar det om teknik och till slut om olika typer av belastningar. Här är det mycket viktigt att du verkligen sätter dig in i vad som gäller för just den åldersgrupp du arbetar med.

 

Verksamhetsidé

  • Utvecklande och engagerande handbollsverksamhet i Nacka, med både bredd- och elitverksamhet.
  • Utveckla våra spelare till aktiva, hälsomedvetna och ansvarstagande individer.
  • Varje spelare, ledare och förälder skall vara goda förbilder för våra barn och ungdomar.

Värdegrund

  • Utvecklande och engagerande träningar och matcher.
  • Gemenskap i laget, klubben och handbollen, på och utanför spelplanen.
  • Glädje i träning och tävling.
  • Klubbkänsla, stolthet att tillhöra Skuru IK.

 Vision

Sveriges bästa och roligaste handbollsutbildning för varje spelare, för varje ledare, vid varje träning och tävling.