Vår ekonomi

Vår ekonomi

Det är mycket vi vill göra i klubben och allt fordrar resurser. Man kan tydligt urskilja fyra grundläggande resurser som vår verksamhet vilar på; spelare, ledare, föräldrar och en stabil ekonomi.

 

Föräldrars stöd

Föräldrars stöd för barnens aktivitet är A och O. Både för idrottandet i sig med också för vår ekonomi. Som förälder bidrar man på många olika sätt, t.ex. genom skjutsning och stöttning på och utanför planen är en ovärderlig tillgång liksom all hjälp som ges till våra gemensamma arrangemang. Dessutom behöver vi pengar, vår verksamhet kostar en rejäl slant.

 

Många aktiva

Självklart är det alla våra barn och ungdomar som är vår viktigaste resurs. Handbollen har 600-700 aktiva spelare. Därtill kommer ungefär 130 aktiva ledare som sköter träning, utrustning, sköter närvarorapportering, kallar till matcher och turneringar, håller reda på utrustning mm. 

Som spelare och förälder bidrar man på flera sätt. Dels genom olika arbetsinsatser för det gena laget eller för hela Skuru, dels genom pengar. Pengar behövs både till klubben centralt och till resp. lag. Varje lag har sin egen lagkassa. Ur stor den är beror på vilka behov som resp. lag har. Generellt så blir behoven större ju äldre spelarna blir. Antalet turneringar och cuper blir fler uppåt i åldrarna.

 

Gemensamma kostnader

Centralt betalar klubben för t.ex. hallhyror för träning och matcher, domarkostnader, Skurustugan, kanslipersonal, anmälningsavgifter, spel i nationella cuper, resekostnader för främst seniorlagen, klubbens uppstartsläger, etc. Totalt handlar ett verksamhetsår ekonomiskt sett om kostnader på i runda tal sex miljoner kronor. 

 

Gemensamma intäkter

Våra intäkter kommer i första hand från medlemsavgifter, sponsring, kommunala och statliga aktivitetsbidrag, arbete med egna arrangemang som serveringen i Nacka Bollhall samt julgransförsäljning och egna turneringar.

Eftersom verksamheten är mer kostsam när man kommer upp i åldrarna bidrar man under en del år med mer intäkter till föreningen än vad man får ut det året medan man ”hämtar tillbaka” en del senare.

 

En ekonomi i balans

Det är inte ovanligt att idrottsklubbar har svårt att få ihop intäkter och utgifter. För de flesta ledare står de idrottsliga ambitionerna i centrum men för att lyckas väl behövs pengar. Skuru Handbolls årsmöte har beslutat att Handbollen måste stärka ekonomin. Vi har därför ambitionen att ha ett positivt ekonomiskt utfall för varje verksamhetsår, så att vi långsamt kan bygga upp ett tillräckligt stort eget kapital. Målet på sikt är att ha ett eget kapital som på sikt motsvarar i vart fall hälften av de årliga sponsorintäkterna.