Vår organisation

Vår organisation

Styrelsen arbetar löpande med utvecklingen av sektionens organisation. Under kontakt ser du vem i styrelsen som just nu ansvarar för respektive arbete (kommitté). Vi återkommer med en organisationspresentation här så fort den är färdig.