Skador och försäkringar

Skador och försäkringar

Alla aktiva handbollsspelare, även de som inte uppnått licensålder, omfattas av en licensförsäkring. Det är en olycksfallsförsäkring i Gjensidige som gäller under matcher och träningar samt vid resa till och från dessa.

För ungdomar som fyller 15 år krävs licens. Försäkringen som ingår i licensen innehåller en invaliditetsersättning, dödsfallsersättning, akutersättning enligt schablon samt tandskadekostnader. 

Ledare är försäkrade via föreningens grundförsäkring i Folksam.

Förstärkt försäkring för pojk- och flicklag tecknas också centralt av Skuru IK. Kontrollera dina barns försäkring så att de är försäkrade även utanför handbollens verksamhet. Skuru IK har ett avtal med Folksam när det gäller nytecknande av alla typer av försäkringar hos Folksam.

Du anmäler en handbollsskada direkt hos Gjensidige.