En gemensam kamp för barn och ungas hälsa

En gemensam kamp för barn och ungas hälsa

 

Tobak hör inte hemma i idrottsvärlden, eller i någon annan miljö heller för den delen. Skuru IK Handboll inleder nu ett samarbete med Non Smoking Generation och stöttar deras arbete för ett tobaksfritt samhälle. Samarbetet är en del av Skurus samhällsengagemang under parollen #viställerupp. 

A Non Smoking Generation har sedan 1979 arbetat för att sprida kunskap och motivera barn och unga till ett tobaksfritt liv. Varje höst får cirka 20 000 ungdomar livsviktig information om tobak i den föreläsning som A Non Smoking Generation ger i högstadie- och gymnasieskolor runt om i landet. Tyvärr fortsätter tobaksindustrin att utveckla nya produkter och arbetar systematiskt för att rekrytera nya kunder bland våra ungdomar. Fler än 8 av 10 tobaksbrukare börjar i tonåren och ungdomarna behöver vuxna och samhällets stöd för att förbli tobaksfria. 
 
Cirka trettio procent av alla gymnasieelever röker och/eller snusar och om vi adderar alla nya tobaksprodukter som lanserats under de senaste åren så blir siffran ännu högre. Så många som 73 procent svarar att de någon gång testat e-cigaretter. 9 av 10 ungdomar svarar att kompisars påverkan är den främsta anledningen till att man börjar röka och vi vet från både studier och erfarenhet att tobaksfria miljöer är direkt avgörande för att ungdomar ska förbli tobaksfria.
 
Hemmet och skolan spelar givetvis en stor och viktig roll, men även kompisar och fritidssysselsättning kan vara direkt avgörande. Det innebär att vi behöver arbeta tillsammans för att skydda barn och unga från tobak och andra droger. Därför inleder nu Skuru IK Handboll och A Non Smoking Generation ett samarbete med målet att sprida livsviktig information och stötta både barn och vuxna i arbetet för fler tobaksfria förebilder och för att göra handbollen till en helt tobaksfri sport.
 
Skuru IK Handboll har liksom många andra idrottsklubbar en drogpolicy som ska säkerställa att barn och unga inte utsätts för tobak eller andra droger i samband med våra aktiviteter, men tyvärr känner inte alla till att den finns.
 
Förutom att sprida viktiga fakta i alla våra digitala kanaler kommer vi även med A Non Smoking Generations hjälp utbilda alla ledare i klubben och tillhandahålla ett material som även kan användas för att diskutera frågan med våra spelare. Alla former av tobaksbruk är socialt smittsamma beteenden och få tänker på att man riskerar påverka sina spelare eller kompisar om man röker eller snusar öppet inför dem.
 
För mer fakta om tobakens alla hälsorisker och inverkan på hållbar utveckling hittar du hos Non Smoking Generation.
Ladda ner Skuru IK Handbolls alkohol- och drogpolicy.
 
Har du frågor om samarbetet eller är du ledare och vill planera för ett utbildningstillfälle för ditt lag? Vänd dig till Helen Stjerna i Skuru IK Handbolls styrelse. Helen är också generalsekreterare i Non Smoking Generation.

#viställerupp är en manifestation för de samhällsinsatser som klubbarna i SHE och Handbollsligan idag genomför. #viställerupp är också ett sätt för oss att kommunicera de positiva värden som handbollen står för. En handbollsspelare ställer upp för sina medmänniskor både på och utanför planen.