Våra dokument

Våra dokument

Skuru IK Handboll har flera olika dokument som styr hur verksamheten i sektionen ska bedrivas. Styrdokumenten bildar tillsammans den helhet som innebär att sektionen har förutsättningar att nå sina mål. Varje dokument är alltså en del i en helhet och kompletteras av övriga styrdokument. Under 2019 har styrdokumenten reviderats av Ungdomskommittén på uppdrag av styrelsen. I varje dokument finns uppgift om vem du i första hand ska kontakta om du har frågor eller synpunkter på just det dokumentet. 

Styrdokument

• Den grönvita individen (beslutad september 2019)

• Den grönvita ledaren (beslutad september 2019)

• Den grönvita föräldern (beslutad september 2019)

• Riktlinjer för träning och tävling (beslutad september 2019)

• Alkohol och drogpolicy (beslutad september 2019)

• Policy för klädsel, sponsring och bidrag (beslutad augusti 2019)

• Rutin för utdrag ur belastningsregistret (beslutad augusti 2019)

 

Manualer och övriga dokument

• Instruktion för matchvärd (2019)

• Årshjul för verksamheten i Skuru IK Handboll (2019)

• Instruktion för kiosken i Nacka Bollhall

• Mall för årsplanering lag