Våra dokument

Våra dokument

Vi arbetar med att uppdatera våra policydokument. När vi är klara kommer de att publiceras här så att du kan ladda ner dem. Så länge kan du ladda ner de policydokument som låg på vår tidigare webbplats. Det gäller bland annat: Ungdom, Etik och Regler, Mobbning och trakasserier, Sociala medier, Värvning och övergångar, Klädpolicy, Den Grön-Vita Individen, Grön-Vita Föräldrar. Det finns också ett årshjul för verksamheten för att underlätta planeringen.

Nya och reviderade policydokument:

Policy för klädsel, sponsring och bidrag beslutad augusti 2019.

Rutin för kontroll av ledare beslutad augusti 2019.