Styrelse

Styrelse Skuru IK Handboll 2019/20

Ordförande:

Barbro Carlsson
076-800 05 46 |

 

 

 

 

Ledamöter (ansvar):

Paul Grengel (Ekonomi)
070-491 60 46 | 

 

 

 

 

Helene Ählberg (Ungdom- och utbildning)
070-689 02 02 |

 

 

 

 

 

 

Mats Holmberg (Herrelit)
072-745 35 36 |

 

 

 

 

 

 

Nathalie Wingemo (Damelit)
072-396 24 03 |

 

 

 

 

 

 

Jonas Johansson (Kommunikation)
072-208 22 71 |

 

 

 

 

 

 

Torsten Caringe (Marknad)
070-212 32 91 |

 

 

 

 

 

 

Klas Björkman (Marknad)
070-840 77 94 |

 

 

 

 

 

 

Malin Carlbom (Arrangemang)
070-4411386 |


Valberedning

Rolf Johansson (sammankallande)

Marie Johansson

Amanda Terring