Information med anledning av coronaviruset

Information med anledning av coronaviruset

Uppdaterad information den 17 april. På denna sida uppdaterar Skuru IK Handboll löpande relevant information angående coronaviruset och hur det påverkar vår verksamhet. Vi följer utvecklingen och nya beslut kan fattas med kort varsel.

Skuru IK Handboll följer Folkhälsomyndighetens,  Riksidrottsförbundets och Svenska Handbollförbundets riktlinjer gällande träning och tävling. Det innebär att utomhusträning är att föredra men att kollektiv handbollsträning inomhus är möjlig och ett alternativ givet att riktlinjerna om förebyggande smittskyddsåtgärder följs. Beslutet att tillåta inomhusträning under dessa omständigheter är fattat av Skuru IK:s huvudstyrelse tillsammans med övriga sektioner.

Lagansvarig ska anmäla till Thomas Björk på kansliet om det är så att laget vill träna inomhus på en eller flera av lagets ordinarie träningstider framöver. Alla halltider är avbokade i nuläget så nya bokningar krävs. Vi hoppas att vi kan boka upp samma tider som ni haft tidigare men kan inte lova något.

Under Uppdaterade råd tillåter tävling för barn och ungdomar skriver Folkhälsomyndigheten ”att det är viktigt att barn och ungdomar fortsätter att röra på sig. Risken för smittspridning inom barn- och ungdomsidrotten är liten under förutsättning att myndighetens råd följs i övrigt. Det är viktigt att: bara friska symtomfria personer deltar i aktiviteterna, det finns goda möjligheter att tvätta händerna, trängsel mellan människor undviks”.

Skuru IK Handboll gör bedömningen att möjligheten till inomhusträning styrs av att man följer de generella råden nedan från Folkhälsomyndigheten liksom Skuru IK Handbolls egna riktlinjer gällande våra handbollsträningar. Observera också att vid inomhusträning får antalet personer i hallen inte överstiga 50.

Generella råd från Folkhälsomyndigheten

   • Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta i aktiviteter alls, utan stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande. Insjuknar man under idrottsaktivitet ska man gå hem direkt.
   • Personer över 70 år bör undvika offentliga miljöer och minska sociala kontakter och ska därför inte delta i gruppaktiviteter inomhus.
   • Minska moment med närkontakt, gör andra övningar istället.
   • Uppmana till att om möjligt byta om hemma före och efter aktiviteter.
   • Dela inte vattenflaskor, munskydd och liknande som kan överföra saliv.
   • Se till att det finns möjlighet att torka av utrustning som används av flera, exempelvis gymutrustning, efter varje persons användning.
   • Se till att det finns möjlighet till handtvätt eller handsprit och uppmana till god handhygien.
   • Undvik trängsel t.ex. vid insläpp av publik på läktare och vid försäljning.


Riktlinjer för Skuru IK Handbolls inomhusträningar

   • Aktiva som inte är fullt friska stannar hemma och ledare har rätt att skicka hem sjuka barn. Har man sjukdom hemma med klara coronasymptom så stannar även friska aktiva hemma från träning.
   • Tvätta händer före och träning, ladda upp med extra tvål.
   • Ombyte hemma. Undvik att duscha och byta om i hallen.
   • Använd inte västar. Vid behov medtag en ljus och en mörk träningströja. Material som används måste spritas.
   • Använd handskar i träningen utan boll.
   • Använd om möjligt egen boll (gäller inte de lag som använder klister). 
   • Vid behov korta ner träningarna 10 minuter så att avslutande lag hinner lämna hallen innan nästa ansluter. Detta för att minska risken för trängsel.
   • Inga övningar som innebär närkontakt mellan spelare.
   • Undvik täta köer vid träningsstationerna. Håll en meters distans.
   • Kör om möjligt övningar i mindre grupper och dela upp hela träningsgruppen. Till exempel: Är man 32 på en träning bör gruppen delas i 4 grupper om 8 vardera för att lättare kunna hålla avstånd från andra.

Svenska Handbollsförbundet och Stockholms Handbollförbund fattar löpande beslut utifrån Riksidrottsförbundets ställningstaganden som påverkar Skuru IK Handbolls verksamhet på såväl elit- som ungdomssidan. Däribland:

Elitverksamheten

   • Svenska Handbollförbundet har i samverkan med Svensk Elithandboll beslutat att ställa in omgång 33 i Handbollsligan samt SM-slutspelet i SHE och Handbollsligan. Efter dagens informationer från myndigheterna har Svenska Handbollförbundet tagit följande beslut: från och med den 16 mars klockan 17:00 är alla Svenska Handbollförbundets serier slutspelade och aktuella tabeller fastställs som sluttabeller. Svenska Handbollförbundets Tävlingskommitté kommer att se över konsekvenserna och lämna förslag gällande vårens upp- och nedflyttningar i det nationella seriesystemet för damer och herrar samt övriga tävlingsrelaterade konsekvenser.
   • Upp- och nedflyttning samt kval. Alla kvalspel ställs in och alla kvalstreck i serietabellerna tas bort. Lag som placerat sig för direktnedflyttning flyttas ned, lag som placerat sig för direktuppflyttning flyttas upp.
   • Undantag från detta görs i serier som inte har spelats färdigt. Om det finns lag som genom segrar i de kvarvarande matcherna hade kunnat spela till sig en plats som innebär att nedflyttning undviks eller uppflyttning uppnås så ska dessa lag erbjudas plats i den högre serien.
   • Ingen svensk mästare utses säsongen 2019-2020. I serier som inte spelats färdigt utses tabellettan till seriesegrare. Seriesegraren i SHE erbjuds den Europacup-plats som svensk mästare skulle ha erbjudits, därefter erbjuds platserna i fallande skala till serietvåan, -trean och så vidare.

Barn- och ungdomsverksamheten samt övrig seniorverksamhet

   • Alla barn- och ungdomsserier och sammandrag är avslutade per den 13 mars.
   • Från och med den 16 mars är alla Svenska Handbollförbundets serier och lika så Stockholms Handbollförbunds seniorserier slutspelade och aktuella tabeller fastställs som sluttabeller.
   • Stockholms Handbollförbund har den 17 mars beslutat att ställa in följande arrangemang: Sporrong Cup, Stockholmsslutspelet, Stockholm Finals, Regionstolvan omgång 4 samt Sommarserien (seniorer).
   • Svenska Handbollförbundet har dialog med arrangörer av sanktionerade ungdomsturneringar som är planerade i mars/april. Observera att flera cuper och ungdomsturneringar redan ställts in.
   • Ungdoms-SM/USM. Svenska Handbollförbundet har beslutat att ställa in resterande del av USM denna säsong.
   • Gymnasie-SM 2020 och Trim-SM 2020 ställs in.

Mer detaljerad information finns på Stockholms HandbollförbundSvenska Handbollsförbundet samt på Riksidrottsförbundet.

Den som vill ställa frågor om egna eller barns sjukvårdssymptom kan ringa 1177 och den som mer allmänt har frågor om smittskydd och annan fakta kring coronaviruset kan ringa det nationella informationsnumret 113 13.

Har du frågor riktade till Skuru IK Handboll med anledning av coronaviruset så kan du vända dig till kommunikationsansvarig Jonas Johansson.